PHP Fusion

PHP Fusion


1. Pobierz plik instalacyjny (musisz być zalogowany aby pobrać plik).

2. Rozpakuj archiwum, które zawiera:

  • index.php – plik indeksu katalogu
  • magenet.php – plik wtyczki
  • readme.txt – instrukcja instalacji


3. Skopiuj folder wtyczki do katalogu głównego swojej witryny.

W rezultacie otrzymasz następującą strukturę: /home/user/site.com/###, gdzie ### to nazwa folderu wtyczki.

 

4. Wybierz katalog wtyczek i naciśnij prawy przycisk myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Wybierz „Uprawnienia do plików” i zmień uprawnienia do katalogu na 777. (W rezultacie otrzymasz: chmod 0777 ###)

 

5. Wejdź w panel zarządzanie systemem
Utwórz panel:

openside("Boks reklamowy");
define('_MN_USER', '###nr_katalogu');
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._MN_USER.'/magenet.php');
$magenet = new Magenet();
echo $magenet->getLinks();
closeside();

Pamiętaj również że można rozbić wyświetlanie linków wystarczy utworzyć odpowiednie dane na podstawie wyżej zamieszczonego przykładu:

Przykład: umieścisz 5 reklam w 3 blokach w różnych miejscach strony, na przykład 1 reklama – w głównym menu nawigacyjnym, 2 reklamy na pasku bocznym i 2 w stopce. W takim przypadku należy wstawić 3 następujące kody do źródła strony:

$magenet->getLinks(2); // wyświetla 2 linki
$magenet->getLinks(1); // wyświetla 1 link
$magenet->getLinks(); // wyświetla resztę linków

( UWAGA: wywołanie funkcji bez parametru, o ile jest to ostatnie na tej stronie )


Top