Wtyczka uniwersalna

Wtyczka uniwersalna

tomografia klatki piersiowej warszawa

1. Pobierz plik instalacyjny (musisz być zalogowany aby pobrać plik).

2. Rozpakuj archiwum, które zawiera:

  • index.php – plik indeksu katalogu
  • magenet.php – plik wtyczki
  • readme.txt – instrukcja instalacji


3. Skopiuj folder wtyczki do katalogu głównego swojej witryny.

W rezultacie otrzymasz następującą strukturę: /home/user/site.com/###, gdzie ### to nazwa folderu wtyczki.

 

4. Wybierz katalog wtyczek i naciśnij prawy przycisk myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.

Wybierz „Uprawnienia do plików” i zmień uprawnienia do katalogu na 777. (W rezultacie otrzymasz: chmod 0777 ###)

 

5. Skopiuj poniższy kod:

<?php 
define('_MN_USER', '###nr_katalogu'); 
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._MN_USER.'/magenet.php'); 
$magenet = new Magenet(); 
echo $magenet->getLinks(); 
?>

6. Wklej skopiowany kod jeden raz do pliku php na górze strony (po nagłówku):

a) Jeśli witryna składa się z pojedynczych plików dla każdej strony – skopiowany kod należy wkleić do każdego z plików:

(Przykład: index.php, first.php, second.php… i tak dalej);

b) Jeśli witryna zawsze zawiera część, taką jak pasek boczny, treść, stopka – skopiowany kod należy wkleić do jednego bieżącego pliku.

(Na przykład: footer.php lub sidebar.php)

 

UWAGA: zwracaj uwagę na otwieranie tagów php „<? Php” i zamykanie „?>”.

W przypadku, gdy wstawisz kod wtyczki do innego kodu php, dodatkowe otwierające i zamykające tagi php nie są potrzebne.

Na przykład: footer.php

<?php
echo $social_buttons;
define('_MN_USER', '###nr_katalogu'); 
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._MN_USER.'/magenet.php');
$magenet = new Magenet();
echo $magenet->getLinks();
echo $copyright;
?>

W przypadku, gdy wstawisz kod wtyczki do pliku php wśród tekstu, potrzebne są tagi php.

Przykład: index.php

<p> Dowolny tekst </p>

<?php
define('_MN_USER', '###nr_katalogu');
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._MN_USER.'/magenet.php');
$magenet = new Magenet();
echo $magenet->getLinks();
?>

<p> Więcej tekstu </p>

Jeśli musisz umieścić na stronie kilka reklam, możesz określić liczbę reklam, które będą wyświetlane w bloku, używając następującego argumentu:

<?php echo $magenet->getLinks(1); ?>

Przykład:

<p> Dowolny tekst </p>

<?php echo $magenet->getLinks(1); ?>

<p> Więcej tekstu </p>

<?php echo $magenet->getLinks(); ?>

<p> Prawa autorskie </p>

Instalacja wtyczki na stronach PHP

1. Rozpakuj archiwum. Otrzymasz folder o nazwie takiej jak f5396bd02bbe67dcefe0ddeae34beb14 lub innej i 3 pliki: magenet.php, readme.txt, index.php

2. Skopiuj folder do katalogu głównego witryny

3. Skonfiguruj dostęp 777 do folderu (nie dotyczy plików)

4. Wstaw następujący kod php na początku źródła strony, aby włączyć umieszczanie reklam:

<?php
define('_MN_USER', '###nr_katalogu'); 
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._MN_USER.'/magenet.php');
$magenet = new Magenet();
?>

Aby włączyć umieszczanie reklam w określonym miejscu na stronie, zaznacz wybrane miejsce, wklejając następujący kod:

<?php
echo $magenet->getLinks($n);
?>

gdzie $n – liczba reklam, które chcesz umieścić w tym miejscu. Ostatnie wywołanie funkcji w dokumencie powinno zostać wykonane bez parametrów.

Przykład: umieścisz 5 reklam w 3 blokach w różnych miejscach strony, na przykład 1 reklama – w głównym menu nawigacyjnym, 2 reklamy na pasku bocznym i 2 w stopce. W takim przypadku należy wstawić 3 następujące kody do źródła strony:

echo $magenet->getLinks(2); // w głównym menu nawigacyjnym
echo $magenet->getLinks(1); // na pasku bocznym
echo $magenet->getLinks(); // w stopce

( UWAGA: wywołanie funkcji bez parametru, o ile jest to ostatnie na tej stronie )

W przypadku, gdy strona składa się z kilku plików (poprzez włącz, wymagaj) lub niektórych wywołań funkcji, powinieneś ustawić zmienną $magenet jako globalną podczas tworzenia klienta przed jego narzędziem.

Początkowa aktywacja klienta będzie wyglądać następująco:

<?php
global $magenet;
if (!defined(‘_MN_USER’)) define(‘_MN_USER’, ‘your_hash_code###’);
require_once($_ SERWER ['DOKUMENT_ROOT']. '/'._MN_USER.'/magenet.php');
$magenet = new Magenet ();
?>

Dalsze użycie (wewnątrz pliku lub funkcji):

<?php
global $magenet;
echo $magenet->getLinks($n);
?>

Możesz również umieścić reklamy w bloku HTML i utworzyć dla nich osobną klasę CSS:

<div class = ”myLinks”>
<?php
echo $magenet->getLinks (1);
?>
</div>

Top